1


ประกันเพื่อลดหย่อนภาษี

แฮปปี้ เวลธ์ตี้ 90/15

แผนการคุ้มครองที่ให้ผลประโยชน์หลากหลาย พร้อมความคุ้มครองสูงตลอดสัญญา คุ้มครองยาวนานสูงสุดถึงอายุ 9 ปี

 

 

 

ผลประโยชน์และความคุ้มครอง

กรณีเสียชีวิตระหว่างสัญญา รับจำนวนที่มากกว่าระหว่าง 200% ของจำนวนเงินเอาประกันภัย หรือมูลค่าเวนคืนกรมธรรม์ หรือเบี้ยประกันภัยรายปีมาตรฐานสะสม

ดาวน์โหลดเอกสาร