1


ประกันเพื่อวัยเกษียณ

 แอสเสท ช้อยส์ 95/60
แผนความคุ้มครองที่คุ้มค่า เพื่อชีวิตที่เป็นสุขในวัยเกษียณ

 

 

ผลประโยชน์และความคุ้มครอง

คุ้มครองถึงอายุ 95 ปี / ชำระเบี้ยประกันภัยถึงอายุ 60 ปี / จำนวนเงินเอาประกันภัยขั้นต่ำ 100,000 บาท / อายุรับประกันตั้งแต่ 1 วัน – 55 ปี

 

เงื่อนไขการรับประกัน

เพศ

อายุรับประกันภัยที่สามารถนำเบี้ยประกันภัยไปลดหย่อนภาษีได้

หญิง

อายุ 30 – 55 ปี

ชาย

อายุ 31 – 55 ปี

 

 

 

 

 

ผู้ซื้อควรทำความเข้าใจในรายละเอียดความคุ้มครองและเงื่อนไข ก่อนตัดสินใจทำประกันภัยทุกครั้ง

ดาวน์โหลดเอกสาร