1


ประกันสุขภาพเด็ก

                                                                                  

 แผนประกันสุขภาพเด็ก

            เนื่องจากเด็กแรกเกิดหรือทารกนั้นมีความเสี่ยงต่อการเจ็บป่วยได้ง่าย จึงเป็นเหตุให้ต้องเข้ารักษาตัวในโรงพยาบาลอยู่บ่อยครั้ง ซึ่งค่าใช้จ่ายในการเข้ารักษาตัวในโรงพยาบาลแต่ละครั้งนั้น มีค่าใช้จ่ายที่สูงมาก จึงทำให้คุณพ่อคุณแม่หลายท่านมองหาประกันสุขภาพของเด็กแรกเกิด เพื่อที่จะรองรับค่าใช้จ่ายในการรักษาพยาบาลของลูก ซึ่งบ่อยครั้งที่บริษัทประกันส่วนใหญ่จะไม่รับประกันสุขภาพของเด็กแรกเกิด เนื่องจากไม่คุ้มกับค่าประกันภัย จึงทำให้คุณพ่อคุณแม่ต้องแบกรับภาระค่าใช้จ่ายค่ารักษาพยาบาลของลูกเอง           

            ด้วยเหตุนี้ทางบริษัท ฟิลลิปประกันชีวิต ได้เล็งเห็นถึงความต้องการและความขาดแคลนในส่วนนี้ จึงได้มีการเปิดรับประกันสุขภาพของเด็กทารก ซึ่งเป็นเพียงไม่กี่บริษัทประกันในประเทศไทยที่รับ อีกทั้งทางบริษัทฟิลลิปประกันชีวิตเองนั้นยังมีโรงพยาบาลภายในเครือข่ายกว่า 324 แห่งทั่วประเทศ ซึ่งทำให้ผู้รับประกันสามารถที่จะเข้ารับการรักษาพยาบาลได้อย่างสะดวกสบายโดยที่ไม่ต้องสำรองจ่าย

  

 

โรงพยาบาลเครือข่ายของบริษัทฟิลลิฟประกันชีวิตกว่า 324 แห่งทั่วประเทศ

Click เพื่อดูรายชื่อโรงพยาบาลเครือข่าย ฟิลลิปประกันชีวิต